Έχει κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες;

 In

Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί σε ζώα με δόσεις πολύ υψηλότερες από τις προτεινόμενες και δεν έχει παρατηρηθεί καμία παρενέργεια.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search